Uttryck

En vänlig attityd skapar magiska resultat och våra attityder visar vilka vi är i kontakterna med våra medmänniskor och därför är det viktigt att vi har en vänlig attityd till dem vi möter. Människor vi möter i olika sammanhang kanske vi inte tänker så mycket på förutom dem som har visat sin uppskattning och talat om att de har blivit vänligt bemötta av oss.

Sen finns det dem vi möter som har en ovänlig attityd, säger saker utan att tänka till före, retar sig på oss utan att vi vet varför. Om vi ställer frågor så kanske de inte alls har tänkt sig att någon tar illa upp över vad de säger. Så tänk på hur du uttrycker dig till dina medmänniskor.

Rebecca