Vad kallar vi änglarna!

Änglar kan kallas vid olika namn kanske beroende på i vilka sammanhang vi kallar på dem. Guds sändebud, ljusvarelser eller guider. Jag brukar kalla dem för våra guider som finns där för oss när vi behöver dem. Det kan kännas bra att se dem så våra vänner och släktingar som har gått över till andra sidan och finns där för oss, framför allt när vi går igenom svåra tider i våra liv.

Egenskaper som vi sätter på änglarna eller guiderna är framför allt kärlek, mirakel och empati som vi kan känna från dem. Men även vägledning och beskydd. Vi kan alla förnimma dem när vi åkallar dem och en del av oss kan höra dem viska våra namn, den närheten känns ofta när en nära anhörig nyss har gått över till andra sidan. Vi ska vara rädda om den kontakten.

Finns här för dig!

Rebecca