Välsignelse

Det kan vara viktigt att förbli i ett tillstånd av tacksamhet, kanske inte hela tiden men det är något att påminnas om i dessa tider av oro. Tacksamhet över vad vi har åstadkommit hittills i livet, många av oss har fått kämpa för det.

Att känna tacksamhet och känna att vi är välsignade gör att vi kan hålla våra vibrationer högt, eftersom det är något som vi alla har inom oss. I möten med andra människor kan det hända att vi känner oss välsignade över att vi har nått de mål vi hade satt upp i början av året och som vi snart har kommit i mål med.

Lita på dina egna förmågor som bär dig framåt och känn din egen styrka, vilket är viktigt. Då behöver du inte stödja dig på andra människor för att lyckas eftersom du klarar av det mesta själv.

Ljus och kärlek!