Vår inre frid

Tillåt inte andras beteenden förstöra vår inre frid som vi alla har tillgång till och som vi vill ha när vi behöver den. Hur gör vi för att undvika det, kan man fråga sig.

Vi kan påpeka för vederbörande att vi inte tolererar deras beteenden, därför att vi påverkas av beteendet. Det är ofta så att vi inte alltid tänker på att vi kan såra andra när vi på olika sätt träffar andra människor.

Vi kan ha en personlighet som gör att vi kan vara oberäkneliga och svekfulla, vi säger saker utan att tänka oss för och det är först när någon påpekar att de har blivit sårade som vi förstår att vi har passerat en gräns där vi får be om förlåtelse.

Ljus och kärlek!