Vara beskyddad

När vi förlitar oss på den andliga världen och änglariket kommer att hjälpa oss när du ber om deras hjälp, kommer du att få svar att du får den hjälp du ber om och du kommer att vara beskyddad. Det är en styrka i det och som många förlitar sig på. Att meditera tillsammans med några eller vandra i naturen tillsammans gör att vi känner kraften och styrkan i det vi upplever.

Har varit i skogen ett par dagar och plockat bär och blir lika förundrad varje gång över tystnaden, den storslagna naturen och allt som växer som vi kan ta hand om och äta och som är nyttigt.

Rebecca