Våra sju chakran!

Baschakrat är det lägsta och kronchakrat det högsta chakrat på vår kropp. Varje chakra har energier och baschakrat är den fasta energin i kronchakrat. Kontakten med universum får vi via kronchakrat, och baschakrat får energin från jorden och ger av sin energi till navelchakrat.

De sju olika chakrana kan vara blockerade av händelser som vi har upplevt i barndomen eller när vi har blivit vuxna, det påverkar hela vårt energisystem. Om vårt hjärtchakra blockeras kan det påverka våra känslor av att ta och ge kärlek.

För att balansera våra sju chakran kan vi göra det via meditation där vi riktar vår uppmärksamhet till varje chakra, det anses stimulera och få våra chakran i balans. Testa när du mediterar nästa gång och rikta in dig på sju punkter från huvudet och ner till vår nedre rygg.

Rebecca