Vårt sjätte sinne

Om du tycker att det är svårt att ta beslut, lita alltid på din inre vägledning din intuition. Det brukar då bli de bästa besluten, men tyvärr lyssnar vi inte så ofta på våra känslor och våra magkänslor.

Intuition kan man kalla för vårt sjätte sinne och det kan upplevas som en väldigt stark känsla. Vissa personer kan uppleva det som en kommunikation från vårt undermedvetna.

Hur tränar vi upp vår intuition. Det kan vi göra genom att börja lita på våra föraningar som vi kan få och att träna på att vara observanta på olika saker som händer oss, så vi inte står inför händelser som vi inte har tänkt oss ska komma.

Ljus och kärlek!