Vi kan inte styra

Vi kan känna igen oss när någon kallar oss för en sökande själ, vi ställer ofta alla sorters frågor men tycker inte att vi får de rätta svaren. Det gör att vi funderar och försöker komma fram till de rätta svaren på våra funderingar själva.

Det kan innebära att vi måste våga ta steget och förändra det som inte känns bra i våra liv och det är där många stannar eftersom förändringar alltid är svåra beslut. Vi kanske även har en personlighet som gör att vi har svårt för att ta beslut.

Rådet blir att inte analysera och grubbla för mycket eftersom det gör att du kanske drar dig undan, lev livet och låt det som ska komma gör det i den ordning vi inte kan styra.

Ljus och kärlek!