Vila

Jag går in i den här veckan med att tro och att lita på att den blir bra oavsett hur många svårigheter förra veckan hade. Varje ny dag kanske inte går som planerat, men om vi har glädjen och hoppet om bättre tider med oss så brukar det ändå sluta bra.

Juli månad har varit en månad med ovanligt väder, mycket regn har gjort att bönderna inte har kunnat skörda sitt hö på åkrarna, vilket medför att det inte kanske finns hö till hästar och kor till vintern.

Semestrar och sommarlov har fått prioriteras om till utflykter och andra nöjen istället för bad och sol, men det viktigaste är ändå att alla har fått vila och kan börja sensommaren med nya tag.

Ljus och kärlek!