Wicca traditionen!

Wicca traditionen är den äldsta av magin, det sägs att det vi äter och dricker omvandlas till magisk energi. Det sägs att kaffet är något mystiskt och har sina rötter inom magin. Olika kaffetraditioner har förts över via olika generationer och kaffets ursprung kommer från Etiopien.

Det var inom arabvärlden som kaffet spreds först och där det via olika ceremonier kände av Guds närvaro när de drack av kaffet. Det finns även en tradition att spå i kaffesump och det är något som fortfarande finns kvar. Jag brukade dricka kaffe med en kvinna som använde kokkaffe som hon bjöd på och när vi druckit upp vårt kaffe, vände och vred hon på min kaffekopp för att tolka sumpen som blivit kvar i koppen och spådde mig för vad som skulle hända i framtiden.

Rebecca